הכנה למבחני מחוננים

תקנון אתר מיחונן

תקנון זה וכן תכנים באתר מיחונן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לבני שני המינים במידה שווה.

 1.   החוברות הנרכשות באתר להכנה למבחני מחוננים או להכנה למבחנים אחרים נשלחות למייל הלקוח, כפי שהוכנס  בתהליך הרכישה, כלינק להורדה ולהדפסה או בקובץ מצורף להדפסה. המייל יוצר ללקוח מיידית לאחר הרכישה ויגיע למייל הלקוח תוך מספר דקות.
 2.  התכנים באתר: חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך שהיא בכל תוכן ומידע מתוך האתר ו/או המבחנים, לרבות באתר אינטרנט אחר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים במערכת.
 3. אחריות:  היות ואין למפעילי האתר שליטה על מצבו הפיזי או הנפשי של המשתמש בעת עשיית המבחן או השאלות בחוברות ואין לנו כל דרך לדעת אם דעתו הוסחה או שהמשתמש היה חשוף להפרעות כלשהן בזמן עשיית מבחן הסימולציה או בעת פתרון המבחנים והתרגולים בחוברות – אין האתר או מפעילו מתחייבים כי התוצאות שהוגשו במבחן מייצגות או משקפות את התוצאות שאותן ישיג המשתמש במבחני האיתור. המשתמש ו/או הוריו מצהירים בזה, כי הם אחראים באופן בלעדי להכנה או חוסר ההכנה שתעשה לקראת מבחן איתור המחוננים.האתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה משימוש במוצרי אתר מיחונן. 

  מובהר כי מבחני הסימולציה, התרגולים והשאלות בחוברות נכתבו על ידי מפעילי האתר ואינם מבחנים רשמיים של משרד החינוך או כל גוף שהוא. 

  מודגש כי השאלות במבחנים ובחוברות ההכנה נכתבו בהתאם לרמה שאמורה להתאים לרמה המצופה ממבחני האיתור אך אין האתר ו/או מפעיליו מתחייבים שאכן השאלות בחוברות ובמבחנים יתאימו ברמתן ו/או בתוכנן ו/או בנושאיהן לשאלות שישאלו במבחן האיתור. 

  חשוב ביותר להדגיש כי יש לראות בהמלצה לגבי אופן ההכנה שתישלח למייל המלצה בלבד והאחריות הבלעדית והיחידה לאופן ההכנה או חוסר ההכנה של הילד לקראת המבחן היא באחריות ההורה.

 4. אם המוצרים לא הגיעו מסיבה כלשהי תוך 10 דקות מרגע הרכישה יש לבדוק בספאם או בקידום מכירות, באם הלינקים להורדה או החוברות לא נמצאות שם ייתכן כי הוכנס מייל שגוי או שהמייל שהוזן דוחה את המייל שנשלח עקב אבטחה. במקרה כזה יש ליצור עמנו קשר בטלפון או במייל ולציין פרטי התקשרות הנושא ייבדק ובאם בוצעה רכישה כדין ישלחו שנית הלינקים או החוברות ללקוח.
 5.  שימוש במידע פרטי המשתמש אתר מיחונן יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע, הנדרש לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך. כמו כן יהיה אתר מיחונן רשאי לעשות שימוש במידע ולפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר יסבור כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתו.
  פרטי המשתמש אינם מועברים לכל גורם חיצוני או צד ג' כלשהו.
 6.  פרטיות וCOOKIES אתר מיחונן עשוי לאסוף מידע אודותיך ואודות אופן השימוש באתר באמצעות cookies ובאמצעות טכנולוגיות אחרות. אתר מיחונן שומר לעצמו את הזכות
  לשלוח מידי פעם דיוור רלוונטי ללקוחות או למתעניינים או לאוכלוסיה המתאימה בכל אחת מהפלטפורמות של מיחונן או מכון פיינגולד.
  האתר רשאי לעשות שימוש בכל הפרטים שמסרתם לצורך אופטימיזיה בפרסום.
 7. בהתאם לחוק "הספאם" המחייב את אישור הנמענים לקבלת הודעות, המשתמש מאשר בזאת לאתר מיחונן ו/או מי מטעמו קבלת הודעות בדואר אלקטרוני ובאמצעים אחרים.
 8. ביטולים ניתן לבטל את הרכישה עד 48 שעות מרגע אישור התשלום ובתנאי שלא בוצע כניסה ו/או נסיון כניסה למבחן הסימולציה. הרשות לשימוש במבחני הסימולציה של אתר מיחונן נרכשת לזמן מוגדר, ומובהר בזה כי כל הכספים שישולמו בגין רכישת הרשות לשימוש ישולמו מראש וכי לא יהיו החזרים של הכספים מכל סיבה שהיא וגם אם לא תתבצע כלל כניסה לאתר לאחר 48 שעות מרגע הרכישה, לא יהיה המשתמש זכאי להחזר כספי מכל סיבה שהיא.
 9. גישה לאתר האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת ו/או הסבר. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.
 10. ביטולים מדינות הביטולים היא על פי חוק הגנת הצרכן.
 11. שונות אתר מיחונן רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את אתר מיחונן ומקום השיפוט
  הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט בעל הסמכות העניינית בבאר שבע, אשר יידון בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 12. כל רכישה באתר פירושה הסכמה מלאה לתנאי השימוש ולתקנון, ולא תתאפשר רכישה ללא הסכמה לתקנון האתר.

קנייה מאובטחת