• בית
  • |
  • המעבר למבחני מכון ראמ”ה

המעבר למבחני מכון ראמ”ה

מה המשמעות של המעבר לספק התוכן ראמ”ה בשיתוף טלדור?

אחרי מעל 20 שנה, מכון קרני נבחר להחליף את מכון סאלד בתור הספק שמאתר תלמידים מחוננים, ובשנת 2023
מכון קרני הוחלף וכעת מכון ראמ”ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) עורך את המבחנים בשיתוף טלדור.

בשלב א’ של הבחינה לא צפויים שינויים משמעותיים יחסית  למבחני העבר.

בשלב ב’ של הבחינה, ניתן יהיה לראות יותר מטריצות של צורות, סדרות ומספרים בצורות ופחות ידע כללי.

האם החוברות שלכם והמבחנים שלכם מעודכנים למבחנים החדשים?

בהחלט! השאלות מותאמות לרמת וסגנון השאלות של המכון הבוחן כולל פרקים ייחודיים ושאלות מיוחדות שנוספו בשנים האחרונות.
rtn”v