• בית
  • |
  • תהליך איתור תלמידים מחוננים ומצטיינים

תהליך איתור תלמידים מחוננים ומצטיינים

תהליך איתור תלמידים מחוננים ומצטיינים

תהליך האיתור של ילדים מחוננים מתחיל במבחן שלב א’  (מבחן הסינון) המתבצע בבתי הספר בכיתה ב’. במבחן זה נערך איתור ראשוני של הילדים בעלי הסיכוי הגבוה ביותר להתאים להשתתפות בתכניות המחוננים ו”מסננים” תלמידים אלה להמשך מיון.

התלמידים שהשיגו את טווח 15% מהציונים הגבוהים ביותר במבחן שלב א’ מוזמנים למבחן נוסף היודע בתור שלב ב’ ( מבחן איתור המחוננים). רשאים לגשת למבחן שלב ב’ לאיתור מחוננים גם ילדים שהוריהם או הצוות החינוכי בביה”ס המליץ עליהם.

מבחן שלב ב’ מבוסס על יכולות קוגניטיביים כלליות (הגיון, שפה, מתמטיקה וצורות). הילדים המאותרים בין ה3% העליונים מתקבלים לתוכנית המחוננים בעוד שילדים שהשיגו ציונים הנמצאים בטווח שבין 3% ל- 8% מתקבלים לתכניות המצטיינים המתקיימות אחר הצהרים במרכזי העשרה ישוביים או אזוריים.

תהליך האיתור מתחיל כשנה לפני הפניית התלמיד למסגרות הטיפוח הייחודיות
ברוב הערים בארץ נערכים המבחנים בכיתה ב’  והתלמידים שעברו את מבחן המחוננים מתחילים ללמוד במסגרות הייחודיות בכיתה ג’ , אך בערים מסוימות התכנית מתחילה בכיתה ד’ נערכים המבחנים לתלמידי כיתה ג בהתאמה

לתכניות הייחודיות למחוננים מומלצים תלמידים שהישגיהם במבחן שלב ב’ הגיעו לאחוזון הארצי של כ- 97 מכלל אוכלוסיית התלמידים בשנתון הנבחן. זהו מספר קטן מאוד של תלמידים באופן יחסי לכלל שכבת הגיל. לתכניות למצטיינים, המתקיימות במספר מרכזים קטן יותר ברחבי הארץ מומלצים תלמידים השייכים גיאוגרפית לאותו מרכז שהישגיהם היו באחוזון הארצי של כ- 92 ולא הגיעו לאחוזון ה- 97.

 חשוב מאוד לציין כי המבחנים הנערכים בארץ מבוססים על בדיקת יכולת לימודית כללית ואינם מתייחסים כישרונות אחרים הנבדקים בארצות אחרות בעולם כמחוננות במוסיקה או ביצירתיות.