הכנה חכמה

למבחני האיתור למחוננים

שאלות לדוגמה מבחן מחוננים של מכון קרני – הפרק הכמותי

להלן מספר שאלות לדוגמה לפי פרסומי מכון קרני

שאלות מתמטיות לדוגמה, מטעם מכון קרני:

 

1. המשיכו את הסדרה:

2 , 4 , 6 , 8 , ?

 

א. 9

ב. 10

ג. 11

ד. 12

ה. אף אחד מהם

 

2. איזה מספר יכול להחליף את P?

 

5P

      +

2

___

 58

 

א. 3

ב. 4

ג. 6

ד. 9

ה. אף אחד מהם

 

 

3. איזה מספר יכול להחליף את R?

 

7R

      +

R

___

 88

 

א. 9

ב. 6

ג. 4

ד. 3

ה. אף אחד מהם

 

 

3. באיזה מספר ניתן לחלק את הסכום ללא שארית?

 

18

     +

10 

     +

7

_____

 

 

א. 13

ב. 11

ג. 7

ד. 6

ה. אף אחד מהנ"ל

 

4.   5 הם 50% מאיזה מספר?

 

א. 250

ב. 25

ג. 5

ד .1/2 (חצי)

ה. אף אחד מהנ"ל

 

5. איזה מספר יכול להחליף את שני סימני השאלה במשוואה?

  

א. 1

ב. 2

ג. 4

ד. 8

ה. אף אחד מהנ"ל

 

 

 

כל הזכויות שמורות. מכון קרני 2010 ©.

קנייה מאובטחת