שאלות לדוגמה מבחן מחוננים מכון קרני

להלן מספר שאלות לדוגמה ברוח מבחני מכון קרני ובדומה לפרסומים שלהם:

1. אם אורך שליש סרגל הוא 50 סנטימטרים, מהו האורך הכולל של הסרגל?

א) 5 ב) 25 ג) 100 ד) 200 ה) 150

2. עילאי רוצה לקנות מחברות בשמונה שקלים כל אחת. כמה מחברות יכול עילאי לקנות עבור 56 שקל?

א) 5 ב) 50 ג) 7 ד) 9 ה) 6

3. מהי ההגדרה הנכונה של המילה בכור?

א) החזק ביותר ב) הגדול ביותר ג) מי שנולד ראשון ד) מי שיורש הכי הרבה ה) החשוב ביותר

4. השלימו את המשפטים:

 בישראל בדרך כלל __________ בחורף.

א) חורפי ב) צמרמורת ג) גשום ד) רטוב ה) מדלגים

5. חברים טובים למסע גורמים ל ________ לעבור מהר יותר.

א) מסיבה ב) זמן ג) עבודה ד) קשה ה) כיף

כל הזכויות שמורות. מכון קרני 2010 ©. www.karni.co.il

 

שאלות מתמטיות לדוגמה, מטעם מכון קרני:

1. המשיכו את הסדרה:

2 , 4 , 6 , 8 , ?

 

א. 9

ב. 10

ג. 11

ד. 12

ה. אף אחד מהם

 

2. איזה מספר יכול להחליף את P?

 

5P

      +

2

___

58

 

א. 3

ב. 4

ג. 6

ד. 9

ה. אף אחד מהם

 

 

3. איזה מספר יכול להחליף את R?

 

7R

      +

R

___

88

 

א. 9

ב. 6

ג. 4

ד. 3

ה. אף אחד מהם

 

 

3. באיזה מספר ניתן לחלק את הסכום ללא שארית?

 

18

     +

10 

     +

7

_____

 

 

א. 13

ב. 11

ג. 7

ד. 6

ה. אף אחד מהנ"ל

 

4.   5 הם 50% מאיזה מספר?

 

א. 250

ב. 25

ג. 5

ד .1/2 (חצי)

ה. אף אחד מהנ"ל

 

5. איזה מספר יכול להחליף את שני סימני השאלה במשוואה?

 

א. 1

ב. 2

ג. 4

ד. 8

ה. אף אחד מהנ"ל

 

 

 

כל הזכויות שמורות. מכון קרני 2010 ©.

קנייה מאובטחת