משפרים את סיכויי ההצלחה במבחני האיתור למחוננים

שאלות לדוגמה מבחן מחוננים מכון קרני

להלן מספר שאלות לדוגמה ברוח מבחני מכון קרני ובדומה לפרסומים שלהם:
 

1. אם אורך שליש סרגל הוא 50 סנטימטרים, מהו האורך הכולל של הסרגל?

א) 5 ב) 25 ג) 100 ד) 200 ה) 150


2. עילאי רוצה לקנות מחברות בשמונה שקלים כל אחת. כמה מחברות יכול עילאי לקנות עבור 56 שקל?

א) 5 ב) 50 ג) 7 ד) 9 ה) 6


3. מהי ההגדרה הנכונה של המילה בכור?

א) החזק ביותר ב) הגדול ביותר ג) מי שנולד ראשון ד) מי שיורש הכי הרבה ה) החשוב ביותר


4. השלימו את המשפטים:

 בישראל בדרך כלל __________ בחורף.

א) חורפי ב) צמרמורת ג) גשום ד) רטוב ה) מדלגים

 

5. חברים טובים למסע גורמים ל ________ לעבור מהר יותר.

א) מסיבה ב) זמן ג) עבודה ד) קשה ה) כיף

 

כל הזכויות שמורות. מכון קרני 2010 ©. www.karni.co.il