משפרים את סיכויי ההצלחה במבחני האיתור למחוננים

סרטוני הדרכה לפתרון שאלות לדוגמה למבחן מחוננים

לפניכם סרטוני הדרכה לשאלות שונות העשויות להופיע במבחן המחוננים ברמות השונות:
 

הדרכה בנושא סדרות סדרה עם מספר איברים חסרים:

הדרכה בנושא סדרות – סדרה עם יחס משתנה בין האיברים: