• בית
  • |
  • השוואה בין המוצרים להכנה לשלב א’ במבחני המחוננים

השוואה בין המוצרים להכנה לשלב א’ במבחני המחוננים

סוג מוצרניתן 
להדפסה
סה”כ 
שאלות 
לתרגול
מספר 
המבחנים 
המלאים
טכניקות 
פתרון
מפתח תשובותמחיר
✔️

מעל 100 1✔️✔️69 ₪
חוברת תרגול מורחבת לקראת מבחן שלב א’✔️

מעל 200 2✔️✔️89 ₪
חוברת תרגול מקיפה (כוללת את החוברת הבסיסית + המורחבת) לקראת מבחן שלב א’✔️

מעל 300 3✔️✔️119 ₪
מבחן לדוגמה להדפסה שלב א’✔️

כ 30 1✔️49 ₪