משפרים את סיכויי ההצלחה במבחני האיתור למחוננים

אודות

אנו רוצים לחסוך מכולם, אך במיוחד מהילדים, לחץ מיותר. 

צוות “מיחונן” מורכב מאנשי חינוך וטכנולוגיה היודעים עד כמה ניתן לקדם את יכולת התפיסה ולהרחיב את דעת הילדים בתרגול פשוט וקצר יחסית. 

במהלך השנים נתקלנו בילדים חכמים שהם כמו “חומר ביד היוצר”. 

מצד שני, נתקלנו במהלך השנים גם בילדים חכמים ואומללים. ילדים חכמים, שההורים שלהם דחפו אותם יותר מדי, לחצו ומשכו אותם בכדי שיעברו את מבחני האיתור. ילדים, שבזכות ההשקעה האין סופית הזאת, באמת עברו את המבחן על חודן של נקודות בודדות. ילדים אלה שובצו במסגרות למחוננים והיו אומללים מכיוון שהם לא באמת מחוננים, ולמעשה, בעקבות רצון הוריהם שיזכו לטיפוח, הם נדחפו למקום של חוסר בטחון ותחושת אי מסוגלות לעומת חבריהם לכיתת המחוננים. 

לכן אנו מבינים עד כמה חשוב לתת להורים תמונת מצב אמיתית לגבי היכן נמצא הילד שלהם ביחס לילדים אחרים,
על מנת שהורים ישקיעו בילדים שיש להם פוטנציאל לעבור בקלות את המבחן ולהשתלב במסגרות המטפחות הרלוונטיות,
ומצד שני, שהורים יניחו לילדים שהם חכמים (אך לא מחוננים), פשוט להמשיך ולהיות כאלה:)