אנו רוצים לחסוך מכולם, ובמיוחד מהילדים, לחץ מיותר – הכנה מתאימה מאפשרת חשיפה ובטחון. 

צוות “מיחונן” מורכב מאנשי חינוך וטכנולוגיה היודעים עד כמה ניתן לקדם את יכולת התפיסה ולהרחיב את דעת הילדים בתרגול פשוט וקצר יחסית.

במהלך השנים נתקלנו בילדים חכמים שהם כמו “חומר ביד היוצר”. לילדים אלה אנו ממליצים לגשת למבחן, לאחר הכנה מתאימה ומרגיעה.

לילדים בעלי היכולת ובעלי הסיכויים הסבירים או הטובים להצליח במבחן אנו מציעים מגוון אמצעי הכנה למבחן, על מנת לשפר סיכוייהם להצליח במבחני האיתור. כי הכנה מתאימה תביא את ילדיכם להצלחה.

אתר מיחונן הוא בבעלות פיינגולד – לימוד והכנה לבחינות, המחזיקים גם באתרים 
ראשון בצו ו קולומבוס-קידס

משרדנו נמצאים במרכז הארץ