מבחן מחוננים מלא ומעודכן לדוגמה לנבחנים בכיתה ו' מעודכן (להדפסה)

60.00

מבחן סימולציה מעודכן ומלא 
המדמה את מבחן האמת לקראת מבחן המחוננים לחטיבות הביניים עבור תלמידי כיתה ו’ (העולים ל-ז’).

החוברת מכילה

 125 שאלות מכל נושאי המבחן

53 עמודים

 פתרונות והסברים מפורטים

 הערות:

✳️ זהו מבחן נוסף על אלה שישנם בחוברת, ניתן לרכוש אותו בנוסף לחוברת.
✳️ אין צורך להדפיס בצבע.
✳️ תוקף החוברת עד 31.7.2024 (לצורך עדכונים תמידיים שאנו מבצעים בחוברות).

חשוב לדעת

אתר מיחונן זכה באות "בחירת ההורים" בסקר ההכנה המומלץ למבחני האיתור למחוננים

רוב התלמידים מגיעים כיום למבחן לאחר שהתכוננו בבית