מיון לפי כיתות
מיון לפי כיתות
בחר אופציות
בחר אופציות
מיון לפי שלבים
בחר אופציות
מיון סוגי מוצר
בחר אופציות
שפה
4 מבחני סימולציה למבחן המחוננים
מבצע
חוברת של 4 מבחני סימולציה מעודכנים | כיתה ב’ שלב ב’ (מס.99+מס.11+מס.22+מס.55)
160.00
303 שאלות | 114 עמודים | 4 מבחנים דומים למבחן...
אסוף של 3 מבחני מחוננם לדוגמה
מבצע
חוברת של 3 מבחני סימולציה מעודכנים | כיתה ב’ שלב ב’ (מס.11+מס.22+מס.55)
135.00
230 שאלות| 84 עמ' |3 מבחני סימולציה מלאים
חוברת חיזוק פרק חשבון במבחן מחוננים שלב ב’ (מס.33בג) להדפסה
65.00
60 שאלות כמותיות, תרגילים מעודכנים וסדרות חשבוניות...