• בית
  • |
  • השוואה בין המוצרים להכנה לשלב ב’ במבחני המחוננים

השוואה בין המוצרים להכנה לשלב ב’ במבחני המחוננים

סוג מוצרמס’ 
עמודים 
להדפסה
סה”כ 
שאלות 
לתרגול
מספר המבחניםמפתח תשובות 
והסברים מלאים
דפי סימון תשובות וציון מגבלת זמן מחיר
חוברת תרגול כוללת לקראת מבחן שלב ב’ כיתה ב’144מעל 450 שאלותמבחנים מלאים: 2 מיני מבחנים: 3✔️✔️139 ₪
חוברת תרגול מורחבת לקראת מבחן שלב ב’ כיתה ב’195מעל 600 שאלותמבחנים מלאים: 3 מיני מבחנים: 5✔️✔️179 ₪
מבחן סימולציה מלא להדפסה כיתה ב’20 76 שאלות1✔️✔️60 ₪
שני מבחני סימולציה להדפסה כיתה ב’55כ-90 שאלות2✔️✔️89 ₪
חוברת לחיזוק החלק המילולי אוצר מילים והשלמת משפטים37120 שאלות בנושאי אוצר מילים, השלמת משפטים ופתגמים תרגול רציף ללא מבחנים✔️65 ₪
תרגול בנושא המתמטי של המבחן: שאלות כמותיות ותרגילים2060 בעיות מילוליות ייחודיות ותרגילים תרגול רציף ללא מבחנים✔️65 ₪