הכנה חכמה

למבחני האיתור למחוננים

שאלות לדוגמה בסגנון מבחן המחוננים – OLD

שאלות לדוגמה בנוסח מכון קרני למבחני מחוננים

 

שאלה 1

מהו המספר שאם נכפיל אותו בעצמו נקבל עשרים פחות ארבע?

א. 8

ב. 4

ג. 6

ד. 24

 

שאלה 2

אמא הזמינה לכולנו פיצה משפחתית ענקית במיוחד. היו בה עשר חתיכות פיצה, ואני אכלתי שתי חתיכות. 

איזה חלק מהפיצה אכלתי?

א. חצי

ב. רבע

ג. שליש

ד. חמישית

 

שאלה 3

עירית מגיעה מפריז לביקור בארץ. היא עולה על המטוס בשעה 12:00 בצהריים זמן צרפת.

משך הטיסה הוא 4 שעות, והפרש הזמנים בין צרפת לישראל הוא שעה אחת: כשבצרפת 9 בבוקר למשל, בישראל 10 בבוקר.

מתי תגיע עירית לישראל (בזמן ישראל)?

 

 

א. 5 אחרי הצהריים

ב. 3 אחרי הצהריים

ג. 4 אחרי הצהריים

ד. 11 בבוקר

 

שאלה 4

2 * 25 = 55    –  _____

 

א. 105

ב. 5

ג. 1

ד. 10

 

שאלה 5

0, ___, _____, _____, 200, 250  

א. 175,125,50

ב. 100,25,10

ג. 100,50,1

ד. 150,100,50

קנייה מאובטחת